Det framgår av Swedbanks Investeringsstrategi för september.

– Den rekyl på aktiemarknaden som vi trodde skulle komma under sommaren har ännu inte kommit. Men vi tror att den ligger kvar i korten. Den kommande korrigeringen ser vi som ett bra köptillfälle, under förutsättning att inte ny information har ritat om kartan, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra efter den mycket kraftiga nedgången som skedde vid pandemins utbrott. Förklaringen är stimulanser av flera slag, den ekonomiska återhämtningen, den förväntade vinsttillväxten och låga räntor.

”Vi ser en fortsatt uppgång”

I det korta perspektivet finns det vissa frågetecken i form av komponentbrist, tillfälligt nedstängda fabriker, försenade leveranser och brist på arbetskraft. Leveransproblemen, bland annat när det gäller halvledare, är övergående, enligt Investeringsstrategin. De är ett resultat av en stark underliggande efterfrågan. Men de kan bidra till en börsnedgång.

– Vi tror att det kan bli en nedgång på runt 10 procent, fortsätter Johannes Bjerner. Därför har vi valt att inte gasa på med mer aktier, men vi ligger kvar med en tydlig övervikt i aktier i modellportföljen. När korrigeringen kommer är det inte osannolikt att vi ökar övervikten.

– Om vi tittar framåt några månader och in i nästa år ser vi en fortsatt uppgång på börsen. Det är på aktiemarknaden investerarna måste finnas för att kunna få någon avkastning att tala om.

Swedbank behåller regionvikterna i modellportföljen. Europa är överviktad. Sverige, USA och tillväxtmarknader är neutralviktade. Japan är underviktad. 

Sverige har tydlig fördel

Den svenska aktiemarknaden har gått mycket starkt i år. På sikt bedömer Swedbank att Sverige, med sin höga andel av konjunkturkänsliga och högkvalitativa bolag, har en tydlig fördel jämfört med många andra aktiemarknader. 

– Om och när den förväntade korrigeringen på marknaden kommer är det mycket möjligt att Stockholmsbörsen får lite mer smäll på fingrarna än andra börser. Men det behöver inte betyda att man ska bli extra orolig.

Den kinesiska aktiemarknaden fortsätter tappa fart. Det finns frågetecken kring konjunkturen. Osäkerheten har också ökat på grund av nya nedstängningar under sommaren och myndigheternas alltmer vidlyftiga regleringspolitik.

– Vi behåller undervikten i räntor och krediter till förmån för aktiemarknaden. Den enda förändring som görs i modellportföljen är en viss minskning av durationen, eftersom vi tror att räntorna kommer klättra upp något, säger Johannes Bjerner.

Läs Investeringsstrategin för september månad