Det skriver Swedbank i uppdateringen av Investeringsstrategin för februari. Coronaviruset oroar marknaden just nu. Men det påverkar inte Swedbanks underliggande syn på utvecklingen. Vid tidigare virusutbrott har effekterna på marknaden varit begränsade och relativt kortvariga. Sannolikt blir det så även denna gång.

– Om viruset skulle få en explosionsartad spridning kommer det givetvis påverka de finansiella marknaderna i större utsträckning. Annars får vi en återhämtning så fort det här lägger sig. I vår januaristrategi varnade vi för en ökad risk för en kortsiktig korrigering. Nu blev den utlösande faktorn utbrottet av corona, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Oron för coronaviruset har även lett till nedgångar på räntemarknaden.

– I USA har man till och med fått en inverterad räntekurva, vilket innebär att den korta räntan är högre än den långa räntan. Det brukar marknaden se som ett tecken på att vi är på väg in i en recession, men så är inte fallet den här gången.

Positiv rapportsäsong
Rapportsäsongen för fjärde kvartalet har kommit i gång. Hittills har den inte lett till någon ökad oro för framtiden.

– Det har varit en positiv rapportsäsong så här långt. I framför allt Sverige och USA ser vi en del uppjusterade vinstprognoser. Några rapporter har varit lite svagare än väntat. I stort sett har avvikelserna från förväntningarna inte varit stora.

Swedbank har i grunden en optimistisk syn på utvecklingen på marknaderna. Den globala ekonomin växer måttligt och räntorna kan förväntas vara låga under en avsevärd tid framåt. Ekonomisk statistik från Europa och USA fortsätter komma in bättre än väntat. Det är sannolikt att en viss vinsttillväxt kommer tillbaka under året efter ett svagt 2019.

Brexit påverkar möjligen senare under året
Till slut har Brexit blivit verklighet. Osäkerhet om Storbritanniens och EU:s förhandlingar om ett handelsavtal, som ska vara klara till årsskiftet, kan påverka marknaden.

– Det kommer bli tuffa förhandlingar. Men nu kan vi lägga det åt sidan i några månader. När vi kommer tillbaka efter sommaren kan vi börja fundera på hur det går med de här förhandlingarna, säger Johannes Bjerner.

Swedbank ligger kvar med en övervikt i aktier och high yield-krediter i Private Bankings modellportfölj, vilket finansieras med en undervikt i räntor. Samtliga regioner behåller neutral vikt.