– Det stundande riksdagsvalet förväntas inte påverka den svenska aktiemarknaden i någon större utsträckning, oavsett vilket block som vinner, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Under sommaren har svängningarna på aktiemarknaden varit stora. Signalerna från världens centralbanker är tydliga. Inflationen ska besegras även om tillväxten äventyras.

– Vårt grundscenario är att vi går mot en stagnation med fortsatt hög inflation under en tid, säger Johannes Bjerner. En stor del av inflationen utgörs av stigande energipriser. Osäkerheten om den globala ekonomins utveckling under de närmaste månaderna är mycket stor.

Det kan bli elransonering på vissa håll

På många håll globalt återfinns problem med inflation och energi. De senare är särskilt i fokus i Europa. Det råder inte något tvivel om att det kommer bli en tuff vinter. Delar av Europa riskerar att drabbas av elransonering.

Under den närmaste tiden kommer pessimismen sannolikt dominera på marknaden.

– Vi får säkert se en turbulent aktiemarknad i höst. Men om vi blickar framåt några månader är det möjligt att vi kommer bli positiva till aktier. När det är som mörkast kan marknaden vända upp långt innan konjunkturen gör det.

Enligt Swedbanks prognos kommer inflationen nå sin topp under november för att därefter börja minska. Då kan centralbankerna förväntas lätta på tongångarna initialt och eventuellt räntorna lite senare. Det är möjligt att detta kan inledas i början av nästa år. Swedbank tror att vi får se en återhämtning på aktiemarknaden under 2023, även om konjunkturen fortsätter vara svag.

Bolag med hög och stabil utdelning kan vara ett intressant val

– Sent i höst kan det bli ett bättre läge att köpa aktier. Men vill man börja lite tidigare tycker vi att bolag med hög stabil utdelning är ett intressant val. Däremot ligger vi kvar med en neutral vikt och väntar ett tag till med att vikta upp aktier i portföljen.

Swedbank behåller den neutrala vikten i aktier i Private Bankings modellportfölj. Krediter höjs till övervikt och räntor sänks till undervikt. Övervikten i krediter är uteslutande placerad i Investment Grade (IG), obligationer med höga kreditbetyg.

Efter sommarens riskvilja började långräntorna stiga, men nu kan de förväntas vara ganska oförändrade på några månaders sikt.

– Därför har kreditspreadarna – den avkastning i en företagsobligation som överstiger en statsobligation med samma löptid – blivit historiskt stora igen, säger Johannes Bjerner. Trygga krediter väntas således ge lite extra avkastning under de närmaste månaderna.

I regionallokeringen behåller USA övervikten, Europa undervikten och de övriga regionerna neutral vikt i modellportföljen.

Text: Måns Widman