Nu är det allvar. Sällan eller aldrig har så många påverkats så mycket på så kort tid. Alla påverkas! Små företag såväl som stora och alla hushåll på ett eller annat sätt. Våra plånböcker påverkas av konjunkturen, finanspolitiken och penningpolitiken. Det som först började som ett utbudsproblem har nu blivit ett efterfrågeproblem. Många företag, inte minst inom hotell och restaurang, har fått se sin omsättning falla med 70 till 80 procent. Många hushåll riskerar arbetslöshet. Det gör att många håller hårt i plånboken. Andra konsumerar inte för att de inte kan eller får på grund av alla restriktioner. Vissa företag har som ett resultat av detta tappat all försäljning. Ingen kommer att lämnas oberörd av dagens situation.

Många undrar hur man ska agera i denna marknad. Ska man sälja, köpa eller kanske både och? Eller är bästa strategin att ligga helt still? Det beror på din riskvilja, sparhorisont och ekonomi i övrigt. Tittar vi tillbaka och ser vad som hänt historiskt kan vi konstatera att den som sparat regelbundet under lång varit den som lyckats bäst på börsen.

Fortsätt spara regelbundet

Mitt råd till den som har en lång sparhorisont, och det bör alla ha som är på börsen, fortsätt med det regelbundna sparandet om du idag har en risk som motsvaras av din riskvilja och sparhorisont. Har du däremot en portfölj som överstiger din riskvilja även med hänsyn till din sparhorisont har du haft en för hög risk i dina placeringar och kanske bör se över risken och anpassa den.

En bra utgångspunkt är att utgå från en fördelning mellan 50 procent aktier och 50 procent räntebärande om du har en sparhorisont på mellan fem och tio år. Ju längre sparhorisont du har och ju högre riskvilja du har desto högre andel aktier kan du ha. Det beror på att sannolikheten att drabbas av en negativ avkastning minskar med tiden. Ju kortare sparhorisont du har och ju försiktigare du är desto lägre andel aktier bör du ha.

Varför denna fokus på fördelningen mellan aktier och räntebärande? Jo, därför att 90 till 95 procent av den framtida risken och avkastningen beror på fördelningen mellan dina tillgångsslag. Resten, de fem till tio procenten, avgörs av valet av exempelvis aktier, fonder samt timing, det vill säga när du köper och säljer dina finansiella instrument.

Vad som passar dig bäst och vad du bör göra vet bara du och din rådgivare. Vänd dig därför till din rådgivare och be om en genomgång av dina placeringar. Det är både du och dina pengar värda.

Arturo Arques, privatekonom, Swedbank

 

 

"Glöm inte se framåt"

Corona-krisen innebär att vi alla hamnar i situationer vi inte väntat och därför inte heller planerat för. I nya situationer behöver vi information och hjälp snabbt. Sök på hemsidor för myndigheter, företag eller intresseorganisationer, det finns alltid någon som är specialiserad på just din frågeställning.

Vi har samlat råd till dig som företagare på en sida som uppdateras kontinuerligt.

Läs mer här

Den 25 mars presenterade regeringen ett paket för att stödja små och medelstora företag. Där föreslås att staten ska garantera 70 procent av nya lån till drabbade företag.

Här hittar du uppdaterad information om detta

Glöm inte se framåt. Det strategiska arbetet är viktigare än någonsin när världen förändras. I alla kriser förloras förmögenheter, men det skapas också nya.

Ulf Skarin, Ägarplaneringsgruppen, Swedbank

 

"Som företagare är det viktigt att sätta sig in de nya regler som införs i snabb takt"

Regeringen har presenterat en rad åtgärder avseende avgifter och skatter för att lindra den ekonomiska situationen för företag och dess anställda med anledning av Covid-19. I det senaste krispaketet föreslås bland annat sänkta arbetsgivaravgifter och utökad periodiseringsfond för enskild firma och delägare i handelsbolag.

Sedan tidigare ges anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms. Anståndet gäller retroaktivt vilket innebär att redan inbetalda belopp till skattekontot kan återbetalas. I skrivande stund ses den kritiserade räntan (effektiva) på lånet om 6,6 procent över.

För företagare är det viktigt, att i en stressad situation, ta sig tid att sätta sig in de nya regler som i snabb takt införs för att inte gå miste om de möjligheter som ges. Finns ekonomiska möjligheter bör man ta hjälp av en ekonomibyrå för den praktiska hanteringen för att frigöra tid till verksamheten.

Det är också viktigt för personer i ansvarsställning (styrelse, vd, personer som utövar ett bestämmande inflytande) att förstå vilket legalt ansvar som åvilar dem. Skatteverket har presenterat lättnader i det så kallade företrädaransvaret vid tillfälliga anstånd enligt ovan, men har du en ansvarsställning i ett bolag är det hög tid att sätta sig in i bolagets situation och tillse att dess förpliktelser mot det allmänna fullgörs.

Henrik Bingåker, skattejurist, Swedbank