Ett giftermål är för många människor en av de större händelserna i livet. Under de senaste hundra åren så har samhället förändrats mycket, men drömmen om kärlek och att hitta en partner att dela livet med lever fortfarande hos de allra flesta.

I dagens urbana samhälle har dock ensamhushållen ökat, framför allt i storstadsområdena, och olika former av partnerskap där man lever som särbo eller i andra vänskapsförhållanden är vanliga. Äktenskapsliknande förhållanden har funnits i alla tider och kulturer. I slutet av 1800-talet så förekom begreppet "Stockholmsäktenskap", vilket betydde att man levde tillsammans utan att vara gifta.

Att säga ja vid en vigsel förändrar livet för båda parter, även juridiskt. Genom att ingå äktenskap har du bättre juridiskt skydd än du har som sambo, men giftermålet innebär även skyldigheter. Det finns således flera juridiska aspekter på äktenskap som är bra att känna till och reda ut för en trygg framtid tillsammans.

Detta gäller gifta

Allt som makarna äger, och som inte är enskild egendom, är giftorättsgods. Det spelar ingen roll att du köpte huset eller startade företaget innan du gifte dig, all egendom som inte är reglerad som enskild egendom genom ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev delas lika mellan dig och din partner vid en skilsmässa. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan du och din partner bestämma att vissa tillgångar inte ska ingå i den gemensamma potten vid en eventuell skilsmässa.

Gifta ärver inte alltid varandra

Gifta par ärver i många fall varandra fullt ut eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är när det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är gemensamma.

Särkullbarn har rätt att få ut arvet efter sin förälder genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, vilket kan komplicera många situationer. Om barnen är minderåriga måste till exempel den efterlevande partnern köpa den avlidnes del i den gemensamt införskaffade bostaden av barnen.

Som gifta är det därför viktigt att tänka igenom hur just ni vill ha det. Vill ni till exempel ha giftorätt i all egendom? Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Om ni vill att ett framtida arv ska fördelas på ett särskilt sätt är det möjligt genom att skriva ett testamente.

Samkönade par

Sedan 2009 kan samkönade par ingå äktenskap i Sverige. Innan dess gällde partnerskapslagen för samkönade par. Par som har registrerat partnerskap före 2009 kan kvarstå i det om man så önskar. Det går också att anmäla till Skatteverket att man önskar omvandla partnerskapet till äktenskap. Det är också möjligt att vigas (ingen hindersprövning behövs) för att på så sätt omvandla ett partnerskap till ett äktenskap.

Bra att tänka på för dig som ska gifta dig

Giftorätt

En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder, även det var och en ägde innan äktenskapet.

Äktenskapsförord

I ett äktenskapsförord kan ni avtala bort hela eller delar av giftorätten. Det kan finnas olika anledningar till att man vill skriva ett äktenskapsförord. Ett exempel är om den ena parten har byggt upp ett företag på egen hand som man inte vill ska bli del av en bodelning. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Testamente

Om ni har gemensamma barn ärver de er först efter att ni båda har gått bort. Särkullbarn, det vill säga barn till bara en av er, har däremot rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång, om det inte regleras i ett testamente.

Genom upprättandet av ett testamente kan ni till viss del styra hur och när arv tas ut och på så sätt säkerställa trygghet för den avlidnes partner. Detta kan exempelvis bli aktuellt om han eller hon vill bo kvar i en gemensam bostad.

Kontakta din rådgivare om du behöver mer information och/eller rådgivning kring avtal.

Läs mer och ta del av vårt juridiska erbjudande till dig som är Private Banking-kund här

Text: Maria Hammarberg, Swedbank