Över tid har både pensionärer och löntagare haft en mycket god inkomstutveckling. Sedan 2007 har den disponibla inkomsten ökat med 15 till 30 procent för de flesta hushåll. Det visar en analys om hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna.

Löner och pensioner höjs 2022, men en högre inflation under 2021 innebär att en stor del av inkomstökningarna kommer att gå åt till högre priser.

Många löntagare riskerar att få försämrad köpkraft 2022 jämfört med 2021 trots både högre löner och sänkta skatter. Pensionärerna får däremot både mer i plånboken och en bättre köpkraft. Störst tillskott får de med sjuk- och aktivitetsersättning.

– Årets budget innebär stora satsningar på de som är sjuka eller har en funktionsnedsättning som hindrar dem från att arbeta. Det är en grupp som annars hade halkat efter ekonomiskt ännu mer, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Bättre köpkraft för pensionärer – sämre för löntagare

Även om inflationen äter upp en del så blir det alltså ändå realt mer kvar för pensionärerna i år jämfört med januari 2021.

Inkomstpensionerna höjs med 2,5 procent 2022, och skatten på pensioner sänks. För de med en pension på 13 000 kronor sänks skatten med 150 kronor per månad. Lägger man till det pensionstillägg som infördes i september förra året innebär det knappt 1 700 kronor mer efter skatt för ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner i januari 2022 jämfört med i januari 2021.

Även garantipensionen höjs och tillsammans med skattesänkningen och höjningen av bostadstillägget får en pensionär med full garantipension och en boendekostnad på 6 000 kronor får drygt 500 kronor mer i plånboken från januari 2022.

Löntagare får däremot sämre köpkraft, trots både högre löner och ytterligare jobbskatteavdrag.

– En tvåbarnsfamilj med vanligt förekommande yrken får drygt 900 kronor mer i plånboken varje månad i år jämfört med januari 2021. Men räknar man in inflationen så minskar ändå köpkraften för de flesta lönehushåll, säger Arturo Arques.

Bättre inkomster än för femton år sedan

Trots att många hushåll får se inkomstökningarna 2022 ätas upp av den senaste tidens inflation har de flesta haft en mycket god inkomstutveckling över tid. Löntagarna har 25 till 30 procent högre disponibel inkomst 2022 jämfört med för 15 år sedan, i fasta priser. Även pensionärer har fått det bättre. Deras disponibla inkomst har ökat med 15 till 20 procent sedan 2007.

– Både löntagare och pensionärer har fått sänkt skatt i flera omgångar under senare år. Många pensionärer har också fått ett tillskott genom åtskilliga höjningar av bostadstillägget, säger Arturo Arques.

Beräkningar och exempel på olika hushållstyper finns att läsa här