Climate Impact är klassificerad som en mörkgrön fond enligt EU SFDR och investerar i bolag som bidrar till att lösa världens klimatutmaningar, främst de som relaterar till FN:s globala utvecklingsmål nummer 7 (Hållbar energi för alla) och nummer 13 (Bekämpa klimatförändringen). Fonden ligger också i linje med Swedbank Roburs klimatstrategi som säger att allt fondkapital ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet år 2025 och att allt förvaltat fondkapital ska vara koldioxidneutralt år 2040.

– Vi har haft ett starkt fokus på klimatet i många år och vill ta en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder. Det växande intresset för att spara hållbart och med klimatet i fokus är en central och positiv påverkansfaktor i vårt målmedvetna arbete att fortsätta skifta kapitalet i en mer hållbar riktning. Som Sveriges största fondbolag är det vårt ansvar att våga tänka nytt och gå först och att också möta upp kundefterfrågan på ett tydligt och konkret sätt, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Linnea Zanetti, analysansvarig för Swedbank Robur Climate Impact, lyfter också fram kopplingen mellan avkastning och hållbarhet.

– Vi har sedan länge förvaltat efter principen att bolag som bidrar till en bättre värld är framtidens vinnare. I fonden Climate Impact kommer vi att använda en kvantitativ och systematisk process för att välja ut de bolag som har en tydlig koppling till FN:s globala utvecklingsmål nummer 7 och 13. Fonden har en global placeringsinriktning och totalt har vi valt ut ett 80-tal bolag inom olika branscher, som vi bedömer klarar våra krav. Det lägger grunden för en bra balans och tillväxtpotential i portföljen, säger Linnea Zanetti.

Climate Impact är en aktivt förvaltad temafond som investerar över hela världen. Fonden innehåller bolag vars verksamheter bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål 7 och 13 avseende hållbar energi och bekämpning av klimatförändringar. Fonden investerar även i övrig miljöteknik som bidrar till miljörelaterade hållbarhetsmål. Dessa har oftast också en direkt eller indirekt positiv påverkan på klimatet.

Vad får man för företag när man sparar i fonden?

Fonden investerar relativt brett inom klimatområdet. Inom förnybar energi investerar fonden i hela värdekedjan, både de bolag som bygger komponenter till exempelvis vindkraft och solenergi, de bolag som sedan tillverkar vindkraftverk och solpaneler och de bolag som framställer förnybar energi från sol och vind. Dock investerar fonden mycket bredare än i enbart förnybar energi.

Exempel på andra investeringsområden är IT bolag vars verksamhet innefattar molnlösningar och teknik för att jobba och mötas digitalt. Även fastighetsbolag som fokuserar på gröna, miljöcertifierade, byggnader hör till fondens möjliga investeringar.

Varför är det en bra fond att spara i?

– Behovet är enormt när det gäller att ställa om samhället till att möta de klimatmål som de flesta länder förbundit sig till. Detta bör skapa goda förutsättningar för god långsiktig värdetillväxt. Vi är övertygade om att många av de bolag som vi investerar i kommer att leda vägen in i ett nytt fossilfritt samhälle. Genom att investera brett i många olika industrier och verksamhetsområden så vill vi skapa en bred exponering mot klimattemat som inte står och faller med en specifik industri eller verksamhet, avslutar Linnea Zanetti.

Fonden förvaltas av David Stenlund och Johan Eriksson tillsammans med analysansvarig för bolagens klimatarbete, Linnea Zanetti, i nära samarbete med teamet för hållbarhetsanalys.

Ytterligare information om fonden hittar du här

Ta gärna del av ett inspelat webbinarium om fonden tillsammans med Linnea Zanetti och David Stenlund.

Du hittar det här