Det är en kort sammanfattning av uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi för april. Aktiemarknaden har under stor turbulens genomgått den snabbaste sättningen någonsin.

– Situationen är minst lika oförutsägbar som den var när vi släppte Investeringsstrategin i början av mars. Sedan dess är fler i karantän, fler är smittade, fler är döda, fler är arbetslösa, fler företag har gått i konkurs. Ingenting har egentligen klarnat, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg hos vår samarbetspartner Swedbank.

Många av världens länder har stängt ner stora delar av ekonomin. Det får enorma negativa konsekvenser för varje dag som det pågår. Redan i dag är arbetslöshetssiffrorna skenande, såväl i USA som på hemmaplan.

– Den här situationen är inte lätt att hantera för regeringar och centralbanker eftersom det inte finns några riktigt bra lösningar i dagsläget. Trots alla stimulanspaket står det mesta stilla i ekonomin.

Det första halvåret får till stor del ses som förlorat när det gäller vinstförväntningar, enligt uppdateringen av Investeringsstrategin. Därefter går det inte att blåsa faran över för aktiemarknaden. Det är sannolikt att den globala ekonomin går in i en recession. Hur lång och hur djup den blir är i dagsläget omöjligt att säga.

Men det finns också ett ljusare scenario

– Om det skulle komma tydliga tecken på en mer kontrollerad smittspridning och på att samhället börjar öppnas upp igen kan vi förvänta oss ett riktigt börsrally. Mycket talar för att konjunkturen skulle kunna återhämta sig ganska fort. Hela infrastrukturen och produktionskapaciteten finns kvar. Det gäller att det också är så den dag då allt ska börja rulla i gång igen.

Det har kommit vissa signaler om att antalet döda i de mest drabbade länderna i Europa har börjat minska. Men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser av det.
Coronakrisen har även lett till en enorm turbulens på räntemarknaden. Centralbankernas kraftåtgärder i form av dollarlån och stödköp har dock lyckats stabilisera stora delar av marknaden.

Swedbank ligger kvar med neutrala vikter för tillgångsslagen i Private Bankings modellportfölj och behåller även de neutrala vikterna i regionerna. Men en neutralvikt innebär för en del sparare och investerare att de ska köpa aktier eftersom aktievikten i portföljen har blivit för låg på grund av den fallande börsen.

– Vad som händer i närtid är i stort sett omöjligt att sia om. Allting kokar ner till vad som kommer hända med spridningen av coronaviruset och när det kommer en effektiv medicin mot det – och i dagsläget går det inte att bedöma detta, säger Johannes Bjerner.

Läs Investeringsstrategin för april månad

Text: Måns Widman