Det framgår av uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi för juni. Bilden av den globala ekonomiska utvecklingen i närtid är fortsatt ytterst osäker.

– Inbromsningen i ekonomin kan gå mycket fortare än vad många har förväntat sig. Det mest sannolika scenariet i närtid är en stökig marknad med stora svängningar. Mot hösten finns det risk för att vi går in i en recession. Utvecklingen styrs främst av inflationen och centralbankernas agerande, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Inflationen har skjutit fart i betydligt högre grad än vad marknadens aktörer förväntat sig. De senaste inflationssiffrorna från USA var de högsta på 40 år. Matpriserna är höga och kommer sannolikt bli ännu högre mot hösten när konsekvenserna av de dåliga skördarna till följd av Ukrainakriget blir märkbara. Elpriserna och oljepriset väntas fortsätta vara strukturellt höga. När räntorna höjs ökar hushållens bostadskostnader.

– Den höga inflationen är bland annat en konsekvens av de enorma mängder pengar som centralbankerna har tryckt ut i systemet i samband med pandemihanteringen, säger Johannes Bjerner. Centralbankerna har eldat på ekonomin alldeles för länge.

Risk för snabba räntehöjningar

Risken är nu att centralbankerna höjer räntan för snabbt och för mycket i sina försök att minska inflationen. Det ökar sannolikheten för att tillväxten försvagas.

– Vi har fått en hög inflation samtidigt som konjunkturen håller på att mattas av. Trots den här utvecklingen måste centralbankerna höja räntan och minska stimulanserna på de finansiella marknaderna. I stället för att vara stödjande riskerar centralbankerna att snarare bli stjälpande aktörer på grund av inflationen.

Men alla pusselbitar är inte riktigt på plats, skriver Swedbank. Det är inte helt klart om det är inflationen eller en vikande konjunktur som är det största problemet.

– Under sommaren kommer inflationen vara i fokus. Därefter kommer oron för en lågkonjunktur bli större, tror vi. I ett sådant scenario skulle räntor kunna bli attraktiva för första gången på lång tid. Men frågan är hur snabb inbromsningen av konjunkturen blir.

Swedbank behåller den neutrala vikten i aktier, räntor och krediter i  Private Bankings modellportfölj.

Positiva signaler räcker inte

En positiv signal på marknaden är de senaste tecknen från Kina i form av uppöppning och stimulanser. En annan är nyheterna om gradvisa förbättringar när det gäller den globala komponentbristen.

– Men dessa signaler väger lätt i det nuvarande läget i ekonomin, säger Johannes Bjerner.

Swedbank behåller regionvikterna i modellportföljen. Övervikten i USA finansieras av en undervikt i Europa. Sverige, Japan och Tillväxtmarknader har neutral vikt.

Text: Måns Widman