"Det är svårt att göra prognoser, i synnerhet på framtiden" lär den danska fysikern och nobelpristagaren Niels Bohr ha sagt. Ändå har jag ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt att göra ekonomiska prognoser, med varierande framgång.  Särskilt svårt är det att förutsäga räntor – i svårighet endast överträffat av prognoser på växelkurser.

Det svåra med ränteprognoser är bland annat att förväntningarna om framtiden i viss utsträckning bakas in i rådande räntenivåer. Förväntade händelser diskonteras. Då krävs det överraskningar för att rucka på ränteläget.

Nu talar mycket för att räntor, både globalt och i Sverige, kommer att stiga framöver. För det första lär ekonomier fortsätta att stärkas, även om pandemin inte riktigt släppt taget om oss än. Makroekonomin står motståndskraftig så länge mer omfattande nedstängningar undviks. Och en konjunkturuppgång sammanfaller oftast med stigande räntor.

För det andra kommer centralbankernas stimulanser att minska under året. Den amerikanska centralbanken väntas leverera flera höjningar för att möta hög inflation och en allt starkare ekonomi. Även inom euroområdet klingar stimulanserna av då ECB trappar ned pandemistöden.

Ränteuppgången blir troligen måttlig

I Sverige förväntas räntor med längre löptider att stiga som en följd av utvecklingen i vår omvärld. Därtill väntas Riksbanken dra ned på obligationsköpen redan i år, vilket också bör leda till högre obligationsräntor och i förlängningen även högre bundna bolåneräntor.

Däremot lär det dröja innan Riksbanken höjer styrräntan. Vår prognos är att det sker under nästa år men Riksbanken själva indikerar först slutet av 2024. Det innebär att räntor på kortare löptider, exempelvis den rörliga bolåneräntan, inte förväntas stiga förrän tidigast under 2023.

Även om mycket talar för stigande räntor så tyder också det mesta på att ränteuppgången blir måttlig. Flera globala trender, såsom demografi och inkomstojämlikhet, lär hålla tillbaka räntor även fortsättningsvis. Dessutom är både en starkare konjunktur och mindre stimulanser från centralbanker allmänt förväntat, vilket innebär att dessa faktorer delvis redan är inbakade i dagens räntor.

Återstår överraskningar alltså. De kan som bekant vara mer eller mindre välkomna, men mot bakgrund av dagens nedpressade ränteläge bör vi nu ta höjd för stigande räntor.

Andreas Wallström, prognoschef Swedbank

Swedbanks senaste ränteprognoser publiceras i Räntebladet och återfinns här:

Makrofokus