Ratingföretaget Lipper delar varje år ut priser till de bästa fonderna i över 20 länder runt om i världen. Lipper ägs av Thomson Reuters, en av världens största internationella nyhetsbyråer. The Lipper Fund Awards uppmärksammar de fonder som visat genomgående stark riskjusterad avkastning i förhållande till likartade fonder under en tre, fem och tio-årsperiod.

Swedbank Robur Fastighet får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Sector Real Estate Global, för samtliga perioder, det vill säga tre, fem och tio år. Ny Teknik får utmärkelsen bästa fond inom kategorin Equity Nordic för samtliga perioder.

- Jag känner mig stolt över priset men framförallt glad för att det visar att fondandelsägarna har fått en internationell konkurrenskraftig avkastning. Det känns inspirerande att den aktiva, långsiktiga och fundamentalt drivna investeringsprocessen på Swedbank Robur uppmärksammas. Avslutningsvis vill jag tacka befintliga andelsägare för visat förtroende, säger Fredrik Mattsson, förvaltare av Swedbank Robur Fastighet.

- Priset bekräftar att Ny Teknik har fortsatt att leverera en mycket god avkastning till andelsägarna både över tre, fem och tio år. Norden erbjuder ett attraktivt ekosystem för teknikinvesteringar och en stark grogrund för nya teknikbolag. Det är ju i dessa dagar än mer påtagligt att världen behöver ny teknik säger Henrik Nyblom, förvaltare av Swedbank Robur Ny Teknik.

Läs mer på lipperfundawards.com