Den bedömningen gör Swedbank i uppdateringen av Investeringsstrategin för oktober.

– Det är för tidigt att blåsa faran över. Sannolikt kommer korrigeringen på aktiemarknaden fortsätta. Men på lite sikt ser vi fortfarande en positiv utveckling för aktier. Om tre till sex månader kommer börsen stå högre än den gör i dag. Marknaden stöds av fortsatt tillväxt, god lönsamhet och starka balansräkningar, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Efter sommaren fanns optimismen kvar på aktiemarknaden trots riskerna. Men när vissa orostecken tilltog och andra tillkom började till slut marknaden svaja.

– Återhämtningen tappar fart, säger Johannes Bjerner. Samtidigt ökar risken för en stigande inflation. Utöver den generella inflationen ökar energipriserna. De har blivit rekordhöga i många delar av Europa. Det är nästan lite av en energikris.

Frågetecken kring Kinas återhämtning

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve gör sig redo för att trappa ner på stimulanserna. Framöver kommer långräntorna klättra uppåt. 

– Problemen med komponentbrist och fraktkapacitet i industrin kvarstår. Vi väntar på bolagsrapporterna för tredje kvartalet för att se hur problemen påverkar produktion och lönsamhet. Marknaden har satt på sig glasögonen. Det mesta tyder på att efterfrågan är stark. Men vi är inte säkra på hur stora problemen på utbudssidan är.

Det finns också frågetecken kring Kinas återhämtning och landets kredit- och fastighetsmarknad.

– Trots dessa orostecken är miljön för aktier fortfarande gynnsam med hög efterfrågan och lönsamma bolag. Efter pandemin finns det ett stort uppdämt konsumtionsbehov. Konjunkturens förbättringstakt kommer avta, men den kommer ändå fortgå. Dessutom lockar inte de alternativ till börsen som står till buds.

– En fortsatt nedgång på aktiemarknaden i närtid kommer således sannolikt lägga grunden för bra köptillfällen. Det förutsätter att kartan inte ritas om av ny information.

Swedbank behåller övervikten i aktier i Private Bankings modellportfölj. Undervikten i räntor och krediter kvarstår. Samtliga regionvikter i portföljen neutraliseras. Det innebär att Japan höjs från undervikt och att Europa sänks från övervikt.

– I det korta perspektivet är visibiliteten försvagad. Men bilden blir tydligare när bolagsrapporterna kommer, säger Johannes Bjerner.

Läs  investeringsstrategin för okbober månad.