Redan de gamla grekerna visste att det är bra för oss människor att vistas ute i naturen, men fenomenet skogsbad föddes först på 1980-talet. Det kommer ursprungligen från Japan och handlar egentligen inte om den form av bad vi förknippar med vatten utan om att "bada" sina sinnen. Shinrin‑yoku, som det heter på japanska, kom till när den japanska skogsstyrelsen 1982 började forska på hur skogarna skulle kunna användas i hälsofrämjande syfte.

Genom forskningen kom man fram till att stressnivån hos människor kunde sänkas med upp till 60 procent genom att de befann sig ute i skogen och fokuserade på att ta till sig miljön där.

En vanlig promenad i skogen är skön men skogsbad är något annat

– Skogsbad handlar om att vara i naturen med öppna sinnen. Att genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel vara närvarande i nuet för att komma åt hälsofördelar. I en vardag med mycket intryck hittar många ut i naturen för att få återhämtning, där skogsbad är ett sätt. säger Catherine som är vandringsledare i Friluftsfrämjandet.

Forskning om skogsbad och naturbaserad terapi har bland annat påvisat att vi blir mer avspända, uppnår bättre och längre sömn, att blodtrycket regleras, immunförsvaret ökar, hjärta och blodkärl främjas samt att koncentration och minne förbättras.

Så kan det gå till att "bada" i skogen

Ju mer orörd natur man "badar" i, desto bättre, men som vanligt gäller att det som blir av är bra, så har du en grön park i närheten så fungerar det också.

Välj en plats med så lite störning från andra människor och buller som möjligt. Ta gärna med en filt eller ett sittunderlag så att du kan sätta dig ner utan att frysa. Ägna en stund, cirka tio minuter, åt att ta in omgivningen. Vad ser du, hur doftar det, vad hör du?

Gå sedan långsamt, i tystnad, och känn efter hur det känns. Är det mjuk mossa under dina fötter, prassliga löv, grenar som knäcks?

Det som eftersträvas är en slags vaken vila, även om det kan vara svårt i början, särskilt om man kommer direkt från en stressig miljö.

– Det kan krävas lite övning för den som är ovan. Ta sinne för sinne. Lyssna till fåglarna, vinden, trädens rörelser, lövens prasslande. Titta på färger, hur solskenet bryts genom lövverket eller naturliga upprepande mönster i naturen – som spiralerna på snigelns skal, trädgrenarna som delar sig, kronbladen på en blomma, säger Catherine och fortsätter:

– Känn efter vad som doftar. Smaka på harsyran, ramslöken eller luften. Känn på trädstammarna eller doppa tårna i vattnet. Om man vill kan man sluta ögonen och gå igenom ett sinne i taget. Testa alla dina sinnen, eller bara de du känner för.

Källor: Friluftsfrämjandet, Linnéuniversitetet

Text: Karin Ahlström Jensen

Bild

Skogsbad handlar om att vara i naturen med öppna sinnen. Att genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel vara närvarande i nuet för att komma åt hälsofördelar.