Nyhetsflödet har varit blandat, men investerarna har tagit fasta på det positiva. Flera länder har i olika utsträckning börjat öppna upp sina ekonomier.

– Men det finns många osäkerhetsmoment kvar. Med de stigande aktiekurserna har skillnaden mellan realekonomin och aktiemarknaden blivit ännu tydligare än tidigare, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg hos vår samarbetspartner Swedbank.

Enligt uppdateringen av Investeringsstrategin för juni behåller Swedbank en liten undervikt i aktier i Private Bankings modellportfölj.

Värderingen på börserna har blivit mycket hög.

– Om vi tittar på P/E-tal ser vi att flera aktiemarknader har den högsta värderingen sedan IT-bubblan runt år 2000. Många analytiker bedömer att 2020 är ett förlorat år, men tror att vinsterna kommer tillbaka kraftigt 2021. Men egentligen vet vi inte hur utvecklingen kommer bli och vad som händer med efterfrågan.

Stark uppgång på aktiemarknaden

Uppgången på aktiemarknaden har varit stark samtidigt som omsättningen varit relativt låg.

– Det här är ett fenomen som kan indikera något som brukar kallas ”björnmarknadsrally”. Börsen är stark främst på grund av tekniska orsaker. Många förvaltare och investerare är ganska skeptiska till börsen. De har pengarna vid sidan om marknaden och väntar på ett bättre läge när de kan gå in.

Spänningarna mellan USA och Kina har ökat den senaste tiden, men det är inget som investerare för stunden verkar lägga någon större vikt vid. En hotande handelskonflikt kan dock börja sätta press på aktiemarknaden.

Positiva faktorer påverkar

Men trots allt finns det faktorer som talar för aktiemarknaden. Den främsta är centralbankernas massiva stimulanser.

– Vår lilla undervikt i aktier innebär inte att vi är direkt negativa till aktier, utan att vi för tillfället ser bättre möjligheter på kreditmarknaden. Vi förespråkar europeiska krediter som stöds av den europeiska centralbankens köp, inte nordiska krediter.
Swedbank behåller övervikten i krediter i modellportföljen. Den neutrala vikten i räntor och den lägre ränterisken (durationen) är oförändrad. I regionallokeringen behåller Swedbank övervikten i USA, undervikten i Europa, och de neutrala vikterna i Sverige, Japan och tillväxtmarknader.

Enligt uppdateringen av Investeringsstrategin finns det risk för att börsen kan bli stökig i sommar på grund av hur fort den har återhämtat sig, den höga värderingen, och de osäkerhetsfaktorer som finns på marknaden.

– Återöppnandet av ekonomierna kommer sannolikt inte gå helt smärtfritt. En annan faktor är att EU måste komma överens om hur de finans- och penningpolitiska stimulanserna ska finansieras, säger Johannes Bjerner.

Läs Investeringsstrategin för juni månad

Text: Måns Widman