Det framgår av uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi för januari. I slutet av 2021 gick aktiemarknaden starkt. Inledningen av det nya året började positivt.

– Men sedan vände utvecklingen nedåt. I USA började man sälja teknik- och tillväxtaktier. Plötsligt är investerarna inte intresserade av tillväxtbolag. I stället blir det viktigare vad som händer med inflationen och vad centralbankerna gör, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Vissa bedömare tror att det kommer ske ett börsras på aktiemarknaden under året.

– Om inflationen fortsätter dundra på i full fart måste centralbankerna till slut börja höja räntorna och minska stimulanserna. Om de måste strama åt i klart snabbare takt än vad som förväntas på marknaden är en korrigering på 20 procent inte omöjlig. Men det är inte vårt huvudscenario. Vår tes är att vi får ett stökigt år. I december döpte vi Investeringsstrategin till ”Asfalterad väg slutar”. Vi får köra långsammare. Enligt vår bedömning kommer orosmomenten att mattas av i slutändan.

– Även om centralbankerna försöker höja räntorna måste de anpassa sig efter aktiemarknaden, fortsätter Johannes Bjerner. Om oron blir för stor vågar de inte strama åt för mycket. Vi tror att centralbankerna kommer klara av att hantera broms och gas på ett sätt som inte krossar optimismen på marknaden.

Omikron påverkar inte lika mycket

Vid sidan av inflationshotet tittar marknaden också på smittspridningen av covid-19 som är på rekordnivåer i många länder.

– Omikron-varianten är mycket smittsam, men den verkar ge mildare symtom. Vi utgår ifrån att den inte får lika stor påverkan som de tidigare varianterna när det gäller hälsoriskerna.

Problemen med bristen på halvledare och andra komponenter inom industrin finns kvar, och någon ljusning ser för närvarande inte ut att vara i sikte.

Men det finns också positiva faktorer som påverkar utvecklingen. Avmattningen sker på en hög nivå. Den kommande rapportsäsongen förväntas bli stark. De huvudsakliga drivkrafterna bakom den starka börsutvecklingen under förra året finns kvar, dock med mindre kraft.

– På lite sikt tror vi att optimismen vinner över oron, säger Johannes Bjerner. Det kommer också vara fortsatt brist på alternativ till aktier. I det här perspektivet räknar vi med att 2022 blir ett börsår som kommer sluta på plus.

Swedbank behåller en klar övervikt i aktier i Private Bankings modellportfölj på bekostnad av räntor. Krediter behåller neutral vikt. I regionallokeringen behåller Sverige och USA övervikt på bekostnad av Europa. Japan och tillväxtmarknader behåller neutral vikt i modellportföljen.

Läs hela Investeringsstrategin för januari månad

Text: Måns Widman