Turbulensen på aktiemarknaden kan förväntas fortsätta, enligt uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi för februari. I december döptes Investeringsstrategin till ”Asfalterad väg slutar”. Det var klart att det skulle komma orosmoment, särskilt i samband med hur Federal Reserve skulle hantera den höga inflationen.

– Ändå blev vi förvånade över de starka marknadsreaktionerna och den stora börsnedgången eftersom det inte hade kommit någon ny och okänd information. Trots de tuffare tonerna från Fed förblir vi i grunden optimistiska, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank.

Fed kan förväntas fortsätta spela en helt avgörande roll för den kommande utvecklingen på marknaden.

– Värt att notera är att marknaden inte förväntar sig att den höga inflationen kommer bli långvarig, säger Johannes Bjerner. Det är framför allt de korta räntorna som har stigit kraftigt, inte de långa räntorna. Detta bidrar till att vi tror att aktiemarknaden har överreagerat.

Under andra halvåret i år ska Fed börja minska sin balansräkning, vilket innebär att man drar bort kapital ur systemet.

– Vi tror att Fed kommer klara av att hantera broms och gas på ett sätt som inte förstör tillväxtmöjligheterna. Tonläget kan lättas upp framöver om inflationen blir lägre.

Teknik- och tillväxtaktier säljs

På grund av förväntningarna på högre räntor har investerarna under januari börjat sälja teknik- och tillväxtaktier för att i stället fokusera på bolag med lägre värderingar.

– Det är möjligt att marknaden har sprungit för fort här. Vi tror och hoppas att tillväxtbolag får en återhämtning när marknaden har börjat förhålla sig till den nya ”spelplanen” från Fed.

Även oron för Rysslands agerande mot Ukraina har till viss del påverkat aktiemarknaden.

En stor del av rapportsäsongen för det fjärde kvartalet återstår. Hittills har de flesta rapporter från bolagen varit starka. Generellt sett har bolagen klarat av problemen med leveranser och komponentbrist väl. De ser en fortsatt stark efterfrågan.

Oron för pandemin har minskat ganska tydligt 

Swedbank behåller övervikten i aktier, undervikten i räntor och neutralvikten i krediter i Private Bankings modellportfölj. Även vikterna i regionallokeringen är oförändrade. USA och Sverige har fortsatt övervikt på bekostnad av Europa. Japan och tillväxtmarknader behåller neutral vikt i modellportföljen.

– Vår långsiktiga positiva syn på marknadsutvecklingen har inte förändrats. Men vi räknar med att de stora svängningarna på marknaden kommer fortsätta under den närmaste tiden, säger Johannes Bjerner.

Läs hela Investeringsstrategin för februari månad