Global Impact investerar alltså i företag som kan betraktas som ”världsförbättrare”. Hur har det gått hittills?

– Ur ett avkastningsperspektiv gick fonden upp cirka 28 procent under 2019 och hittills i år har fonden fortsatt uppåt, säger David Stenlund på Swedbank Robur, en av fondens två förvaltare.

Under 2019 var det fondens investeringar i bolag verksamma inom förnybar energi som bidrog starkast medan fonden missade en del avkastning genom att inte vara investerad i merparten av de amerikanska techjättarna.

Kan du berätta om något intressant företag i fonden?
– Min största aha-upplevelse i fonden är kanske den japanska toalettillverkaren Lixil. Bolaget tillverkar billiga och väldigt vatteneffektiva toalettstolar. Något som är viktigt för att uppnå bättre sanitära förhållanden i många utvecklingsländer, säger David Stenlund och fortsätter:

– Aha-upplevelsen kom dels utifrån insikten att toaletter är så betydelsefulla ur ett hållbarhetsperspektiv, men också för att bättre sanitära förhållanden gör att tjejer i utvecklingsländer väljer att stanna kvar i skolan. Därmed bidrar dessa till synes oansenliga toalettstolar faktiskt även till jämlikhet och social rörlighet.

Varför man ska investera i Global Impact?
– Vi investerar i bolag som vi bedömer bidrar till FN:s globala mål och därmed en bättre värld. Det finns ett enormt behov i världen på lösningar på de enorma miljö- och klimatrelaterade utmaningar vi står inför. Det finns även extremt mycket kvar att göra kring sociala utmaningar och bättre global hälsa. Vi investerar i bolag som har lösningar på många av dessa problem. Detta är bolag som verkligen behövs och i min värld har bolag som verkligen behövs även god långsiktig finansiell potential, säger David Stenlund och tillägger:

– Vi tittar också på bolagens finansiella potential när vi gör respektive investering. Totalt är har fonden idag investerat i cirka 100 bolag som vi bedömer har god avkastningspotential och som bidrar till de globala målen.

Vad har bolagen i Global Impact gjort för nytta så långt?
– Bolagen vi investerar i gör nytta varje dag. De framställer exempelvis ren energi, utvecklar behandlingar mot de allvarligaste sjukdomarna i världen, renar vatten, återvinner metaller, utvecklar nya tekniker för avgasrening och mycket mera.

Vad anser du att man generellt ska tänka på om man vill investera hållbart?
– Att hållbarhet är ett brett begrepp. Vad är hållbarhet för dig och vad finns det för investeringsmöjligheter kopplade till det. Det finns nischade fonder och det finns fonder som jobbar mer brett med hållbarhet. Om du är osäker, prata med din rådgivare, råder David.

Vad säger du om kundernas intresse för hållbara placeringar?
– Min uppfattning är att intresset ökar lavinartat. Svenska investerares stora intresse är troligen en av anledningarna till att vi har bland världens mest välskötta bolag i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är också givande att förvalta en fond som Global Impact där vi tydligt märker av det stora intresset som finns kring hållbara investeringar. Det är fantastiskt att träffa alla kunniga och intresserade sparare som ställer frågor och diskuterar kring hållbarhetsfrågor, medicinska behandlingar, energifrågor och mycket mera när vi presenterar fonden.

– Vi tror på transparens. På hemsidan presenterar vi vilka bolag vi är investerade i och varför de passar in i Global Impact. På detta sätt hoppas vi på en löpande dialog med alla de som valt att spara i fonden, avslutar David Stenlund.

Text: Karin Ahlström Jensen

Bra att veta om Swedbank Robur Global Impact

  • Minsta första köp är 100 kronor.
  • Du kan köpa och sälja andelar dagligen.
  • Inköpsavgiften är 0 procent.
  • Fondförvaltningsavgiften är 0,70 procent.
  • Du kan ha Global Impact i såväl fritt fondsparande som ISK, pension eller försäkring.