Hoppa till textinnehållet

Företag -  din företagsbank

Många företagare letar efter

Företag - aktuellt just nu

* Ordinarie pris från 1,25 % per transaktion. Bindningstid 36 månader. Erbjudandet gäller till och med 2023-01-31.

Tips och råd till dig som företagare

Vad blir kostnaden?

Nyheter

2022-10-04 08:00

Swedbanks Investeringsstrategi: Räntor, inflation och nya oroshärdar ger en fortsatt neutral tillgångsallokering

Under året har de finansiella marknaderna fallit med undantag för korta perioder som därefter följts av ytterligare nedgångar. Räntor och inflation har varit och är fortfarande avgörande. Under senaste tiden har dessutom nya oroshärdar tillkommit. Swedbank behåller därför den neutrala tillgångsallokeringen.

2022-09-06 08:00

Swedbanks Investeringsstrategi: Snabba svängningar och osäkerhet att vänta

Med slagiga marknader och en svår ekonomisk höst ser Swedbank inte mycket att ta fasta på i en längre tidshorisont. I den senaste Investeringsstrategin bibehålls därför den neutrala aktievikten, men det adderas ändå något mer risk i portföljen.

  • 2022-05-03 08:51
  • 2022-05-03 08:00
  • 2022-04-06 07:00