Skip to content

Bryttider för fonder i försäkring

Mamma och vuxen son sitter på verandan och tittar på en surfplatta

Handel med fonder sker alltid till okänd kurs (okänt pris). Kursen sätts först i efterhand, efter den så kallade bryttiden. Om du vill köpa eller sälja en fond och ordern kommer in efter fondens bryttid flyttas din order till nästa bankdags bryttid. Bryttiden kan skilja sig åt mellan olika fonder.

Bryttider i försäkringar

Bryttid Fond

 05.30

Swedbank Roburs aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Emerging Markets.

14.30

Swedbank Robur Rysslandsfond

15.00

Swedbank Roburs räntefonder som placerar i svenska räntepapper. Swedbank Roburs fond-i-fonder med innehav i svenska räntefonder. Premium Trygg, Premium Försiktig, Premium Balanserad, Premium Modig och Bas Ränta.

15.30

Swedbank Roburs aktiefonder, blandfonder och de räntefonder som placerar i utländska räntepapper. Swedbank Roburs fond-i-fonder med innehav av räntefonder Bas Solid, Bas Mix, Bas Action.

16.00

Externa fonder (fonder i andra fondbolag)

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

När du köper och säljer fonder i försäkring

Swedbank Roburs fonder

Externa fonder