SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna i SPP Obligationsfond och SPP Företagsobligationsfond. Fondernas placeringsinriktning och risknivå kommer att vara oförändrade.
De nya fondbestämmelserna börjar tillämpas 27 Juli 2018.