Handelsbanken Östeuropafond byter namn till Handelsbanken EMEA Tema

  • EMEA - Placeringar i Östeuropa kompletteras med Mellanöstern och Afrika
  • TEMA - Fondens nya namn speglar den tematiska investeringsstrategin

Handelsbanken Läkemedelsfond byter namn till Handelsbanken Hälsovård Tema

  • HÄLSOVÅRD - Placeringsinriktningen kompletteras med bolag inom service och hälsovårdsrelaterade branscher
  • TEMA - Fondens nya namn speglar den tematiska investeringsstrategin

Läs mer i Handelsbankens kundbrev.