BNP Paribas Asset Management har beslutat att den 15 mars 2018 göra en split/delning i fonden Parvest Equity World Low Volatility. I samband med att spliten/delningen äger rum så avnoterar Swedbank fonden från vårt fondtorg då efterfrågan är låg.